De Eifel heeft er weer een geologische attractie bij. In het dorp Waxweiler, 18 km ten zuiden van Prüm, is op 3 juli j.l. een museum geopend dat geheel gewijd is aan het Onder-Devoon, zoals dat in de grote groeve bij die plaats is ontsloten (Afb. 1). Het gesteente rond Waxweiler is zon 400 miljoen jaar geleden afgezet in een rivierdelta, die uitmondde in zee. Bijzonderheid is dat de meeste fossielen in het museum gevonden zijn door leden van één familie van amateurverzamelaars, Rebske genaamd.