Hoewel calciet op kwarts na het meest voorkomende mineraal op aarde is, is het toch bijzonder. De ongewone eigenschappen van dit mineraal, zoals de vele kristalvormen waarin dit mineraal gevonden wordt (habitus), de perfecte splijting in drie richtingen en de sterke dubbelbreking, maakten dat calciet een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling van het mineralogisch onderzoek. Verder heeft de oplosbaarheid van calciet vaak geleid tot spectaculaire landschappen en fraaie grotten en zijn de uit calciet bestaande gesteenten kalk en marmer als bouwmateriaal van oudsher van groot commercieel belang. Het belangrijkste is echter de essentiële rol die calciet gespeeld heeft in de ontwikkeling van het leven en het belang daarbij voor de regulering van het klimaat.