Het stuifzandgebied 'De Lange Duinen en de Korte Duinen' in Soest is het 2e Aardkundige Monument dat in Nederland is benoemd. Dit keer is niet zozeer gekozen voor een aardkundig object of patroon, maar voor een aardkundig proces: verstuiving. Er zijn niet veel terreintypen, waar aardkundige processen zo duidelijk zichtbaar plaatsvinden als in een stuifzandgebied. Oude terreinvormen worden er afgebroken en nieuwe ontstaan. In het kadervan het project 'Laat maar waaien' is samengewerkt door de eigenaar, de gemeente Soest en de provincie Utrecht en die samen-werking is in 1997 bekroond met de benoeming van deze stuifzandgebieden tot aardkundig monument.

, , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

W. Hoogendoorn. (2006). Aardkundig excursiepunt 6: De Lange Duinen en de Korte Duinen. Grondboor & Hamer, 60(5/6), 128–133.