Wieringen lijkt niet op het Noord-Holland zoals we het allemaal kennen. Het is een glooiend gebied bestaande uit stuwwallen die zijn gevormd tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, zo'n 150.000 jaar geleden. Het hoogste punt ligt op 12,8 m boven NAP even ten noordwesten van de Nicolaaskerk te Westerland.

, , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

C. de Jong. (2007). Aardkundig excursiepunt 9. Wieringen, het geheime eiland. Grondboor & Hamer, 61(1), 10–14.