Het Naardermeer heeft een roerige tijd achter de rug. Het betrof niet zozeer het gebied zelf, maar vooral de heftige discussies over de dreiging van een verbindingsroute, vlak langs het gebied die de A9 met de A6 zou koppelen. De natuurbeschermers van het eerste uur en met hen vele (bekende) Nederlanders, hebben zich sterk gemaakt om het gebied veilig te stellen als natuurgebied. Ze zijn er - voorlopig althans - in geslaagd de betreffende tunnel tegen te houden. Zonder het te weten hebben ze zich meteen ingespannen om ook het nog dit jaar te benoemen aardkundig monument Vecht en Aetveldsche polder te sparen. Want het verloop van de het betreffende tracé zou ook door het hart van dit aardkundig monument gaan!

, , , , , , , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A. Verbers. (2007). Aardkundig excursiepunt 10. Het Naardermeer, het eerste natuurmonument van Nederland. Grondboor & Hamer, 61(1), 15–20.