De Bruid van Haarlem is een paraboolduin in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland even ten noordwesten van het Vogelmeer. Niet alleen deze paraboolduin, maar de hele Kennemerduinen zijn door de provincie aangewezen als aardkundig monument. De Kennemerduinen worden gekenmerkt door paraboolduinen. De Bruid van Haarlem staat als een van de markantste paraboolduinen symbool voor dit hele duingebied. Gedeputeerde Albert Moens onthulde de Bruid van Haarlem op 6 april 2006 als aardkundig monument van de provincie Noord-Holland.

, , , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

R. van der Straaten. (2007). Aardkundig excursiepunt 12. De bruid van Haarlem. Grondboor & Hamer, 61(1), 25–29.