Binnen Noord-Holland neemt het Gooi in aardkundig opzicht een bijzondere positie in. Het is de enige grotere opduiking van Pleistocene afzettingen en daarbij ook nog eens uitermate gevarieerd en, voor een aardkundig monument, groot. Vanwege deze grootte wordt in dit artikel stilgestaan bij de aardkundige en historische ontstaanswijze van meerdere excursiepunten.

, , , , , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

J. Sevink. (2007). Aardkundig excursiepunt 13. Het Gooi. Grondboor & Hamer, 61(1), 30–35.