klimaat, cycli, geologie, ijskappen, Maan, evolutie, selenogie, Groenland, paleoklimatologie
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

C. de Jong. (2007). Lezingen landelijke contactdag van 10 maart 2007. Grondboor & Hamer, 61(2), 46–47.