Dit artikel vraagt aandacht voor hoofdzaken en wel heel letterlijk, namelijk het hoofd als thema waarin evolutie, embryologie, paleontologie, en ook genetica samenkomen. Bij nauwkeurige bestudering van de embryonale ontwikkeling van gewervelde dieren, en van de ontwikkeling van de schedel in het bijzonder, ziet men eigenlijk de evolutie van de vertebraten herhaald. Daaruit kunnen interessante conclusies worden getrokken. Zo komt onze uitwendige gehoorgang, samen met de dieper liggende Buis van Eustachius, overeen met het spiraculum1, die merkwaardige opening achter het oog van een haai.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

E.W.A. Mulder. (2007). Hoofdzaken : van vissenkop tot mensenschedel. Grondboor & Hamer, 61(2), 51–61.