In een vorig artikel is verslag gedaan van de geologie van een ontsluiting in de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug langs de A28, tussen Amersfoort en Soester-berg (Van Balen, 2006). Er waren daar 2 verschillende gestuwde pakketten ontsloten. Het oudere pakket bestond uit wit-groene overwegend fijne zanden ('Groene Bank') en behoort tot het onderste deel van de Formatie van Urk. Het jongere pakket bevatte bont-gekleurde grind-houdende grove zanden en hoort stratigrafisch boven in de Formatie van Urk. Inmiddels zijn de resultaten van de OSL-metingen ter datering van deze pakketten beschikbaar (Busschers, 2007). In dit artikel presenteren we de conclusies die daaraan verbonden kunnen worden over de ouderdom van de stuwing en de ouderdom van de Homo heidetbergensis artefacten ('Rhenen Industrie') in de gestuwde afzettingen

, , , , , , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

R.T. van Balen, F.S. Busschers, & K.M. Cohen. (2007). De ouderdom van de stuwwal en de artefacten bij Leusderheide. Grondboor & Hamer, 61(2), 62–64.