Als je 10 jaar bezig bent met tal van activiteiten rond het oprichten van het zwerfsteneneiland Maarn tot monument, raak je aardig op de hoogte van vele leuke en vervelende dingen die samenhangen met het maken, beheren en promoten van zo'n monument. Met het uitbrengen van het boek 'Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten' is een belangrijke fase van de archiveringsactiviteiten van de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland afgerond. Het komende jaar zal een groot gedeelte van die informatie ook toegankelijk gemaakt worden op de website www.aardkundigewaarden.nl. Drie belangrijke taken liggen nu in het verschiet: het voortbestaan van het zwerfsteneneiland in de komende eeuw zekerstellen, het ontwikkelen van betere beheer- en onderhoudmethoden en een nieuwe determinatie van gedeelten van de zwerfsteenverzameling. Bij al die taken is het verstandig om eens om je heen te kijken bij andere verzamelingen van grote zwerfstenen in de openlucht. Hoe zijn ze ontstaan, wat is hun aanpak, hebben ze vergelijkbare problemen, streven ze dezelfde doelen na? Om dat na te gaan ben ik eens gaan googelen op internet, heb wat literatuur bij elkaar gezocht en ben gaan praten met hoofdrolspelers van enkele gesteentetuinen of zwerfstenenmonumenten in Nederland.

, , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

W. Hoogendoorn. (2007). Komt dat zien: zwerfstenenmonumenten in Nederland (deel 1). Grondboor & Hamer, 61(3/4), 72–78.