De belangstelling voor noordelijke kristallijnen gesteenten heeft zich door de jaren heen vooral gericht op de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe, maar ook op de kop van Overijssel en het oosten van deze provincie. Een ander zwaartepunt was de omgeving van Amersfoort en Hilversum. Deze streek was de woon- en werkomgeving van Pieter van der Lijn tijdens zijn langdurig werkverband aan het Rijksopvoedingsgesticht in Amersfoort. In de literatuur kwamen deze zwerfsteen-gebieden regelmatig aan de orde. Veel zwerfsteenliefhebbers hebben er hun licht over laten schijnen. Gebiedsbeschrijvingen, gesteentebeschrijvingen en andere bijdragen hebben de belangstelling voor gesteenten in het algemeen en zwerfstenen in het bijzonder populair gemaakt.

, , , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

B. Terpstra. (2007). Noordelijke zwerfstenen van de Noord-Veluwe. Grondboor & Hamer, 61(3/4), 80–84.