In de 19e eeuw waren er circa 50 kleine steenbakkerijen en tichelwerken in de omgeving van Rijssen - Markelo. Deze tak van industrie gebruikte leem als grondstof voor hun productie. Na een groeiperiode werd het noodzakelijk dat de leem uit de groeves over een smalspoor naar de steenfabrieken werd vervoerd. In de tweede helft van de 20e eeuw waren nog slechts vier fabrieken in bedrijf. Eén ervan sloot in de jaren '60. In de jaren '80 sloten er nog twee. Begin 21e eeuw sloot de laatste steenfabriek. Over deze periode, 170 jaar baksteenindustrie, is al veel geschreven. Daarom willen we in dit artikel de aandacht vestigen op de geologische waarde van deze bedrijvigheid.

, , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

L. Verhaard. (2007). Geologie van de voormalige keileemgroeves Hocht en Winterkampen bij Markelo. Grondboor & Hamer, 61(3/4), 91–95.