Barnsteen is fossiel hars is dat miljoenen jaren geleden door bomen werd uitgescheiden. Bij verzamelaars van mineralen en ook bij zwerfsteenliefhebbers neemt het een aparte plaats in en wordt het niet zelden als een kostbaar bezit gekoesterd. Gevoelsmatig kun je barnsteen maar moeilijk onder de fossielen rangschikken en een echt mineraal is het evenmin. Immers, fossielen en mineralen hebben net als vogels en planten vaste kenmerken wat betreft vorm, structuur en uiterlijk. Dat kan van barnsteen niet worden gezegd. Toch is het gefossiliseerd plantaardig materiaal en mineraal tegelijk en... in dit geval voorzien van gletsjerkrassen. Heel bijzonder?

, , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

H. Huisman. (2007). Gletsjerkrassen op een groot stuk barnsteen. Grondboor & Hamer, 61(3/4), 96–100.