Al weer een tijdje geleden, in 1997 toen we net in Arnhem waren komen wonen, hebben we in de omgeving van deze stad regelmatig naar zwerfstenen gezocht. Meestal op akkers, maar ook een keer bij een zand-zuigerij in de IJssel bij Giesbeek. Behalve graniet, kwartsiet en radiolariet visten we daar toen ook een mooie grote Jaspis uit de grindbergen. In dit artikel probeer ik de herkomst van deze jaspiszwerfsteen te achterhalen en iets te zeggen over het ontstaan ervan.

, , , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

R. v.d. Straaten. (2007). Oölitische jaspis aan de IJssel. Grondboor & Hamer, 61(3/4), 101–107.