In het zuidoosten van Limburg vinden we de oudste afzettingen die in ons Land aan de oppervlakte voorkomen. Ze stammen uit het Laat-Carboon (Namurien) Dergelijke afzettingen zijn daar vooral goed te zien in een drietal oude groeves in de omgeving van het gehucht Cottessen dat in vogelvlucht ongeveer 21/2 kilometer ten zuidoosten van Epen ligt.

, , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

J. Weertz, & E. Weertz. (2007). Aardkundig excursiepunt 16. Carboongroeves bij Cottessen in Zuid-Limburg. Grondboor & Hamer, 61(5), 131–134.