Willen we bij eb het strand betreden, wanneer we langs het trapje bij Cran d'Escailles afgedaald zijn, dan moeten we eerst over een richel van rolstenen, waarin markakasietknollen en vuursteenkonkreties voorkomen. De markasietknollen zijn voornamelijk afkomstig uit het Cenomaan, vooral in de zgn. Varians-mergel komen er vele voor. De vuursteen komt vooral uit de bovenste Turoon-lagen en uit het Senoon. Over het ontstaan van vuursteen, markasiet en pyriet is niets met zekerheid bekend. Dit komt, doordat men in laboratoria nog niet in staat is geweest de natuurlijke ontstaansprocessen na te bootsen. De aanwezigheid van bollen silicium-oxyde en ijzer-sulfide in een materie, die voor 95% uit calciumcarbonaat bestaat, is een vraag, die iedere onderzoeker tot een antwoord uitdaagt. Ook in de klei-afzettingen van het Gault komt ijzersulfide voor, döör waarschijnlijk in de vorm van pyriet.

, , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

P. Stemvers. (1970). Markasiet en vuursteen. Gea, 3(2), 38–40.