De Hunsruck is een heuvelachtig gebied, bedekt met uitgestrekte bossen en met landerijen, waartussen dorpjes liggen die soms middeleeuws aandoen. Het is een golvend plateau, doorsneden door rivierbeddingen. De hellingen zijn vaak tamelijk steil en de wegen dalen vanaf het plateau via schitterende panorama's snel omlaag in de valleien, waar de kronkelende Iinten van beken en riviertjes de bouwsels van menselijke bedrijvigheid passeren

, , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Stemvers-van Bemmel. (1971). Iets over de geologie van de Hunsrück en aanverwante gebieden. Gea, 4(1), 2–5.