In het zuiden van Duitsland, ongeveer 80 km ten oosten van Stuttgart, bevindt zich op de grens van de Zwabische en de Frankische Alp een van de meest interessante geologische objekten van West-Europa. We treffen hier een bijna cirkelronde inzinking aan (figuur 1) van omstreeks 22 km diameter met een grotendeels vlakke bodem en omringd door een gemiddeld 50m hoge wal, die op enkele plaatsen zelfs een hoogte van 150m bereikt.

, , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. van Diggelen. (1971). De Rieskrater. Gea, 4(2), 27–31.