Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat dit biologische onderwerp ter sprake komt bij de geologie, maar via een omweg kunnen we de pareIs erbij betrekken. De mineralogie is zonder meer een hulpwetenschap van de geologie, en de edelsteenkunde of gemmologie is een gespecialiseerd onderdeel van de mineralogie. Van oudsher bestudeert de edelsteenkundige niet alleen de anorganische edelstenen, dus de edelsteenmineralen, maar ook de organische edelstenen, zoals barnsteen, git, houtopaal (alle plantaardig), en ivoor, bloedkoraal, hoornkoraal, schelpcameeen en tenslotte de parels, die van dierlijke oorsprong zijn. Zo komen de parels dus terecht, via edelsteenkunde en mineralogie, in een geologisch tijdschrift. Parels worden gevormd door de schelpdragende weekdieren of mollusken, maar er zijn tijden geweest dat meer fantastische geesten ze beschouwden aIs tranen van godinnen of gestolde dauwdruppels.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

H.E. Coomans. (1971). Parels en parelvorming. Gea, 4(3), 45–50.