Rond het jaar 1000 (het einde van het tijdperk der Vikingen) was Roskilde 1) op het Deense eiland Sjaelland 2) een belangrijke handelsstad. Om deze stad aan het Roskildefjord te beschermen tegen vijandelijke aanvallen vanaf het water, werd een systeem van barrikaden in het fjord aangelegd, 20 km ten Noorden van Roskilde, bij Skuldelev. Zo'n barrikade bestond uit een rug van stenen onder water. De vissers in het fjord kenden deze ondiepte en de plaatselijke traditie wilde dat er, onder deze steen-richel, een schip lag, dat koningin Margaretha (+ 1412) daar tot zinken had laten brengen. In de jaren 1957 - 1959 werden onder auspiciën van het Deens Nationaal Museum opgravingen gedaan ter plaatse van bovengenoemde barrikade. Daarbij werd ontdekt, dat de steenbarrikade uit de tijd van de Vikingen (ca. 1000 n. Chr.) stamde en meer dan één schip herbergde. Na deze voorlopige verkenningen werd in 1962 een ijzeren damwand om de versperring heen geslagen met de bedoel ing de barrikade droog te leggen.