Indien men zijn kollektie mineralen wil indelen, uitstallen of opbergen, dan kan dat op vele verschillende manieren gebeuren. De grote handboeken over systematische mineralogie echter houden een indeling aan die is gebaseerd op een aantal verschillende scheikundige groepen, leder mineraal heeft immers een in principe vaste chemische samenstelling (mengkristallen binnen bepaalde grenzen) en is daardoor - naast kristallografische kenmerken - gekarakteriseerd. Ook voor de beginnende verzamelaar is het zinvol kennis te maken met deze karaktereigenschappen en het is duidelijk dat enig begrip van de symbolen die in de scheikunde worden gebruikt noodzakelijk zal zijn voor het beantwoorden van vragen als: "Wat is dit voor een mineraal?" en "Welke plaats neemt dit materiaal in, in het mineralenrijk?"

chemische samenstelling, scheikundige groepen, kristallografische kenmerken
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W.R. Moorer. (1971). Het systematisch verzamelen van mineralen (I). GEA, 4(3), 56–57.