Eén van onze medewerksters zond ons een knipsel uit de Stuttgarter Zeitung (nr. 148) van de hand van Haas/Ballenberger, waaruit wij hier het een en ander ontlenen, omdat het er naar uitziet, dat dit artikel een aantrekkelijke vindplaats ontsluiert. De volgende gegevens berusten dus niet op onze persoonlijke ervaringen.

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

[anoniem]. (1971). Vindplaatsen. Gea, 4(3), 60–62.