Slakken zijn weekdieren. Hoewel hun naam en afkomst de gedachten oproepen aan iets traags en weeks, zijn ze toch bepaald niet slap te noemen. In werkelijkheid zijn ze een diergroep, die zich aan de meest extreme aardse omstandigheden heeft weten aan te passen. Er komen slakken voor op 5200m onder de zeespiegel. Enkele van hun landbewonende familieleden kunnen zich tot 5500m boven zeeniveau handhaven. Ze zijn te vinden aan de rand van gletschers, maar ook in woestijnen en warme bronnen.

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Stemvers-van Bemmel. (1972). Gastropoden: slakken. Gea, 5(1), 19–21.