De term petrologie stamt van de Griekse woorden petra (= steen) en logos (= leer) en betekent dus letterlijk: leer der gesteenten. Zowel de zuivere gesteentebeschrijving (petrografie) als de ontstaansgeschiedenis (petrogenese) spelen in deze wetenschap een grote rol, waarbij ook de strukturele geschiedenis niet vergeten mag worden.

, , , ,
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

G.J.W. Hamel. (1972). Inleiding tot de petrologie. GEA, 5(3), 44–53.