In deze vierde aflevering beschouwen we de oxyden en de sulfiden. De meeste mineralen die we met de term "ertsen" aanduiden behoren tot deze groep. In onze verzameling valt de oxyde- en sulfide-afdeling dan ook op door het donker en glinsterend uiterlijk ervan. Toch wordt de nodige afwisseling gegeven door die oxyden en sulfiden die juist geen ertsachtig voorkomen hebben. Het is beslist niet waar, dat het bij-elkaar plaatsen van verwante mineralen een saai en eentonig aanzicht zou bieden.