Overzien we de stand van zaken na vier afleveringen van deze reeks, dan konstateren we dat onze verzameling gesplitst is in vier afdelingen (kwartsgroep, sulfaten, carbonaten, oxyden/sulfiden), terwijl de "overgebleven" verzamelde mineralen nog op indeling wachten. Welnu, alle mineralen met Si in de formule, behoudens de Si02 ~ of kwartsgroep, rekenen we tot de silikaten en zij vormen een aparte - en zeer belangrijke - afdeling van onze verzameling .