Het Belgische grondgebied is een wel zeer gekompliceerd resultaat van allerlei geologische processen, die zich van het Cambrium af hebben voltrokken. De gesteenten van België zijn door sedientatie ontstaan — als we enkele kleine voorkomens van kristallijne gesteenten buiten beschouwing laten. Sedimentatie in diepe en ondiepe zeeën en in zoet of brak water, sedimentatie van kalken, kleien, zanden in allerlei mengverhoudingen en afkomstig uit diverse streken van het kompas. Sedimenten, die sinds de afzetting onberoerd bleven, maar ook die door gebergtevorming werden vervormd tot omzettingsgesteenten, die in een onwezenlijk patroon van plooien, overschuivingen en breuken werden ineengefrommeld. Sommige formaties ondergingen zelfs tweemaal een dergelijke rigoureuze behandeling.

, , , , , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Stemvers-van Bemmel. (1973). Hoe ontstond België. Gea, 6(1), 2–7.