Na een algemene inleiding over de petrologie in het septembernummer van 1972, waarbij de klassificatie van de stollingsgesteenten onder de loep is genomen (een artikel met beschrijvingen van de stollingsgesteenten is nog in de maak), zullen we nu de principes van de metamorfose behandelen. Na een uitvoerige bespreking van de verschillende soorten metamorfose, zullen de belangrijkste metamorfe mineralen en gesteenten ook beschreven worden. In het eerste deel van dit artikel zal een aantal namen van deze mineralen en gesteenten reeds genoemd worden; wanneer deze namen de lezer niet bekend voorkomen, kan hij ze opzoeken in het tweede gedeelte.

, , , , , ,
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

G.H.W. Hamel. (1973). Metamorfose. GEA, 6(2), 37–45.