Een ertsafzetting is een gesteente-afzetting, waaruit nuttige mineralen met winst te exploiteren zijn. Daar ligt de basis voor een belangrijke toepassing van de geologie, ingeklemd in een ekonomisch keurslijf. Dat delfstoffen een enorme betekenis hebben in onze maatschappij is voor een ieder duidelijk. Wat behoort tot de ertsen? Metalen en metaalhoudende mineralen en enkele andere, zoals zwavel en fluoriet, noemen we erts. Er behoort niet toe: steen, klei, zout, olie e.a. We moeten wel bedenken, dat 'waarde' een relatief begrip is ten opzichte van deze tijd en dat vanuit het oogpunt van de natuur al die ganggesteenten, die nu op de storthopen van een mijn terechtkomen en alle andere gesteentevormende mineralen even belangrijk zijn als het door de mens zo vurig gewenste koper- of zilvermineraal.

, , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J.H. Brons. (1973). Ertsen. Gea, 6(3), 67–70.