Het mineraal "granaat" bestaat eigenlijk niet. Een aantal verschillende mineralen die echter nauw verwant zijn en ten dele in elkaar kunnen overgaan, meestal zelfs gemengd voorkomen, vormt samen de familie van de granaten. Over de herkomst van het woord granaat bestaan twee lezingen: 1) de rode granaat zou overeenkomen met de kleur van de granaatappel; 2) de granaatkristallen liggen als korrels (Lat. granum is korrel) in het moedergesteente. De tweede opvatting wordt als de juiste beschouwd, we nemen aan dat de granaatappel naar de granaat is genoemd en niet omgekeerd.