Dat ieder fossiel een onvervangbare zeldzaamheid is, mag dan wel een wijs woord zijn, maar toch is het ene fossiel onvervangbaarder en zeldzamer dan het andere. Niet alleen speelt een rol of een bepaald fossiliseerbaar organisme algemeen voorkwam in "zijn" tijd, maar ook, en dat is nog wel zo belangrijk, of het na zijn dood in een omgeving terechtkwam, waar de fossilisatiekansen inderdaad aanwezig waren. Gunstige milieuomstandigheden zijn voor de conservering van een gestorven wezen zelfs belangrijker dan de aanwezigheid van een skelet. Heeft een toekomstig fossiel pantser of schaal, of andere harde en liefst compacte delen, dan zal dat de verlenging van zijn onderaardse dagen natuurlijk wel ten goede komen.

, , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Stemvers-van Bemmel. (1973). Pyritisatie van fossielen. Voortbestaan in zwavelijzer. Gea, 6(4), 89–92.