Een geschiedschrijving kan niet zonder jaartallen en ook bij de beschrijving van de aardse loop der gebeurtenissen is een datering nodig, zowel relatief als absoluut. Absolute ouderdomsbepalingen van gesteenten worden verkregen door de berekening van het radioaktief verval van bepaalde elementen (zie het artikel "Ouderdomsbepaling" van dr. J. van Diggelen in Gea vol. 6, nr. 4). De relatieve ouderdom van een geologische gebeurtenis of van een bepaald gesteentecomplex valt vaak af te lezen uit de gesteenten zelf of uit de fossiele inhoud ervan. Wanneer een lagenpakket geplooide gesteenten uit Devoon en Carboon bevat, en daarboven liggen horizontale Permische afzettingen, dan geeft dit een aanwijzing, dat ergens tussen de tijd van afzetting van de jongste gevonden Carboonlagen en de oudste Permlagen een plooiing moet zijn opgetreden.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Stemvers-van Bemmel. (1974). Bij de geologische tijdschaal. Gea, 7(1), 21–23.