De belangrijke ijzermineralen van Elba zijn pyriet, hematiet en magnetiet. Deze drie kunnen monomineralisch optreden, maar ook in combinaties: pyriet samen met hematiet, of hematiet met magnetiet. Zoals te lezen is in het artikel "Ertsen" van J.-H. Bronselders in dit nummer is het ontstaan van een mineralen-gezelschap gebonden aan omstandigheden van druk en temperatuur - en natuurlijk van de chemische samenstelling. Dat zijn in het Elbaanse geval voornamelijk ijzerverbindingen. Sulfidische ertsen - in ons geval zwavelijzer: pyriet - worden doorgaans bedekt door een dikke laag van geoxydeerde ertsen. Deze oxydatie-zone wordt een "ijzeren hoed" genoemd en bestaat voornamelijk uit het bruine of roodbruine limoniet en ook wel hematiet.

, , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Stemvers-van Bemmel. (1974). Over het ontstaan van ijzerertsen op Elba. Gea, 7(2), 31–32.