Zoekend naar een vertaling van het woord micromount wil mij geen bevredigende oplossing te binnen vallen. 'Micromontage' geeft de indruk van iets onnatuurlijks. Ook het Duits heeft er kennelijk moeite mee. In een vertaling van een bekend boek over het onderwerp heeft de beoefenaar van de hobby van het verzamelen van mineralen in kleine afmetingen de Engelse naam: der Mikromounter.