Er zijn ongeveer 120 mineralen die uranium als essentieel element bevatten. De meest bekende daarvan zijn uraniniet (vaak ook pekblende genoemd), torberniet en autuniet. Het verzamelen van deze mineralen door amateurgeologen neemt de laatste tijd toe. Daar zijn verschillende redenen voor: uranium en kernenergie zijn in de publiciteit, eigen interesse, een groter aanbod op mineralenbeurzen, de vaak fraaie kleuren van de mineralen, sommige U-mineralen fluoresceren erg goed, enz. Niet iedere verzamelaar die U-mineralen in zijn bezit heeft realiseert zich dat daar ernstige risico's aan verbonden kunnen zijn. Deze risico's betreffen de giftigheid als zwaar metaal (risico's die ook verbonden zijn aan mineralen van bv. lood en kwik), en bovendien de ioniserende straling die gepaard gaat met het verval van radioactieve elementen als uranium en thorium.

, ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

E.A.J. Burke. (1975). Risico's bij verzamelen van radioactieve mineralen. Gea, 8(1), 26–28.