Beginnende amateurs hebben allen dezelfde moeilijkheden: welk gereedschap heb ik nodig en waar kan ik het kopen. Hieronder volgt de stand van zaken, zoals ik die begin 1975 aantrof. De letters tussen haakjes verwijzen naar de zaken, waar ik het materiaal zag of kocht. Uiteraard zijn deze winkels niet de enige die het beschreven gereedschap kunnen leveren. Ook wil ik de kans zeker niet uitsluiten, dat er goed materiaal aan mijn aandacht ontsnapt is. Deze leidraad is bedoeld als mogelijkheid tot algemene oriëntatie.