Door een unieke mineraal-associatie in dolomiet uit het Trias-tijdperk is het Binnatal (oude naam is Binntal of Binnenthal) in kringen van mineralogisch geïnteresseerden over de gehele wereld tot een begrip geworden. Men neigde voor enige tijd tot de opvatting dat deze associatie slechts op één plaats in het dal zou voorkomen. Als resultaat van onderzoekingen door Stefan Graeser in de zestiger jaren kent men vergelijkbare mineraalgezelschappen nu van een aantal dagzomen van dezelfde dolomiet. Maar nooit is de soortenrijkdom zo groot als bij Lengenbach. Uit Canada is sinds 1966 zo'n mineraal-associatie uit dolomiet bekend. Opvallend is dat de sulfozouten uit Binnatal opgebouwd zijn met arseen, terwijl de 'Canadese' op die kristalplaats alleen bismuth hebben.

, , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J.H. Brons. (1975). Lengenbach. Gea, 8(4), 69–76.