In dit artikel zal worden geprobeerd een idee te geven hoe kristallen groeien en welke faktoren op dit groeien van invloed kunnen zijn. Al zijn we op het ogenblik aardig ver in het weten hoe een kristal er aan de buitenkant behoort uit te zien, de werkelijkheid onttrekt zich meestal aan onze normen, zodat kristallen er altijd wat anders uitzien dan we zouden verwachten. Het is bijzonder moeilijk maar ook fascinerend om daar een verklaring voor te vinden.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

P. Hartman. (1976). Het groeien van kristallen. Gea, 9(3), 61–67.