Geothermische energie in jong-vulkanische gebieden is nu een feit en is lokaal van zeer groot belang. Mondiaal niet zo erg. Het totale geïnstalleerde vermogen van deze energie voor electriciteitsopwekking is 1300 megawatt. De hoeveelheid geproduceerde energie voor verwarmingsdoeleinden ligt ongeveer in dezelfde orde van grootte. De tegenwoordige inspanningen die op dit gebied geleverd worden zullen zeker leiden tot een exploitatie op veel groter schaal en tot een verdere opvoering van het energiepotentiaal. Om nieuwe reserves te vinden is een veelheid van prospektietechnieken met behulp van geochemische methoden aanwezig. In bekkens met een dik sedimentpakket is er de mogelijkheid om naast stoom of natte stoom warm water te winnen, dat als zodanig voor verwarmingsdoeleinden gebruikt moet worden. Dan is er nog de mogelijkheid, die nu zeker nog sciencefiction is, om op grote diepte in droge, hete gesteentes water te injecteren, (hydrofracturing). Eventueel zouden er reservoirs gevormd kunnen worden door gesteentes van te voren door (kern)explosies voor te breken, waardoor een kunstmatige doorlatendheid zou kunnen ontstaan. Op dit gebied werkt er nog niets. Wel zijn er een aantal proefboringen gedaan en technieken voor permeabiliteitsvergroting ontwikkeld, die niet al te ongunstig verlopen zouden zijn. De geothermische energie heeft zeker een toekomst. Naar schatting zal die toekomst op wereldschaal wel bescheiden blijven. Letterlijk: een druppel op een gloeiende plaat.

, , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

R.D. Schuiling. (1977). Geothermische energie. Gea, 10(4), 86–91.