Aan de hand van voorbeelden zullen we de klasse der zeeegels nader bezien. Van de belangrijkste orden zijn kenmerkende vertegenwoordigers gekozen. De indeling van de Echinoidea is gegeven in tabel II.

taxonomie, Echinoidea
GEA

Copyright: GEA/auteur

Themanummer Zee-egels
Stichting Geologische Aktiviteiten

G. Zuidema, & W. de Wit. (1980). Zeeëgels in vogelvlucht: systematiek der Echinoidea. GEA, 13(3), 66–86.