Het Kwartair vormt de jongste periode van de geologische tijdschaal en wordt gekenmerkt door het optreden van klimaatveranderingen. Fasen meteen overwegend gematigd warm klimaat (interglacialen) worden afgewisseld door fasen met een overwegend koud klimaat (glacialen). In de Boulonnais zijn uit de koude fasen geen duidelijke sporen van een landijsbedekking teruggevonden. Wel werd er op veel plaatsen in een aantal koude fasen, onder barre toendraomstandigheden, een dun dek van eolische sedimenten afgezet. Dit zijn afzettingen die door toedoen van de wind ontstaan zijn. Naast de eolische sedimenten vinden we in de Boulonnais plaatselijk veel vuursteenhoudende afzettingen terug, die door chemische verwering, door hellingprocessen en door het stromende water in de loop van het Kwartair zijn gevormd. In de kuststrook van de Boulonnais zijn mariene afzettingen schaars. Ze komen maar op enkele plaatsen langs de kust voor, zoals in de baai van Wissant, waar ook eolische afzettingen in de vorm van duinen worden aangetroffen. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van de Kwartair-geologie van de Boulonnais, waarbij nader zal worden ingegaan op de in dit gebied voorkomende Kwartaire afzettingen en de geologisch-morfologische ontwikkeling vanaf het einde van het Tertiair tot heden.Voor de verbreiding van de afzettingen kan worden verwezen naar de Kwartairgeologische kaart van de Boulonnais op pag. 39. Als leidraad bij dit artikel is ook een geologische tabel opgenomen, waarin de indeling van het Tertiair en het Kwartair staat aangegeven.

, , , , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

E.G. van Diggelen. (1983). De Kwartair-geologie van de Boulonnais. Gea, 16(1), 36–40.