Praktisch iedere mineraalverzamelaar heeft in zijn collectie een aantal ijzersulfiden van de Boulonnais. Deze stukken worden met enige willekeur pyriet of markasiet (beide FeS2 ) genoemd, en met name de bekende knollen vormen wat betreft hun naam een stevige bron van discussie. De oorzaak van deze nomenclatuurproblemen is de tot verwarring leidende tegenstelling dat beide mineralen er voorkomen, maar dat vroeger alle materiaal als markasiet beschreven werd.

, , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

E.A.J. Burke. (1983). IJzersulfiden van de Boulonnais. Gea, 16(1), 46–47.