Sponzen, we zagen het al eerder, zijn een groep waarbinnen tegenstellingen en onduidelijkheden schering en inslag zijn. We zullen de algemeen geldende hoedanigheden weergeven, zonder in uitputtende details te vervallen. Het is te hopen, dat zo een beeld van deze lage levensvorm kan ontstaan dat duidelijk en scherp genoeg is om mee te werken.

,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

G. Zuidema, & J. Stemvers-van Bemmel. (1983). Het leven van sponzen. Gea, 16(3), 78–78.