Ten zuiden van de autobaan naar München, 80 km ten oosten van Stuttgart, ligt een zeer merkwaardig gedeelte van Duitsland: de ,,Ries". Wie deze rustige landelijke streek binnenrijdt, krijgt onwillekeurig het gevoel dat dit een bijzonder gebied is. In een vlakke, schotelvormige inzinking van ongeveer 25 km doorsnede, die bijna 100 meter lager ligt dan de hoogvlakte van de Zwabische Jura eromheen, vond een van de grootste rampen plaats die onze planeet aarde trof. Reeds meer dan 150 jaar lang trachten de geologen het „Riesraadsel" op te lossen. Theorieën over het ontstaan van deze ronde inzinking ontstonden er vele en werden even snel weer opzij geschoven. Nieuwe ontwikkelingen brachten ook nieuwe inzichten, waardoor oudere opvattingen weerlegd werden. Nog steeds gaat dit onderzoek verder en tracht men nadere details over het ontstaan en de geschiedenis van de Ries te ontsluieren.

, , , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. van Diggelen. (1983). Het Riesgebied. Gea, 16(4), 131–136.