De Mythen, die uittorenen boven het stadje Schwyz aan het Vierwoudstedenmeer in Centraal-Zwitserland, zijn van speciale interesse omdat deze bergen opgebouwd zijn uit gesteenteseries van een volledig ander karakter dan die welke de ondergrond van de omringende gebieden vormen. Het grootste gedeelte van het landschap rond het Vierwoudstedenmeer is gevormd door een zacht golvend heuvelland, bestaande uit Ultrahelvetische flyschafzettingen met, aan de zuidrand, de massieve kalkgesteenten uit het Krijt van de frontale series van het Helvetische Santis-Drusberg-dekblad. In dit Helvetische gebied liggen de Mythen, die bestaan uit een tweetal toppen, de Grosser en Kleiner Mythen, met ten zuiden ervan de Rothenflue, die uit structureel oogpunt behoort tot de Mythengroep. De gesteenten en structuur van deze berggroep zijn afwijkend van het omringende gebied.

, , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

B. van Lubeck. (1984). De Mythen: Penninische klippen in Helvetisch gebied. Gea, 17(1), 21–23.