Een aantal geologisch interessante excursiepunten in de Zwitserse Alpen wordt hieronder omschreven. Hierbij wordt telkens een voor tektoniek of metamorfose typerende zone van het Alpiene orogeen bezocht. Een goede geologische overzichtskaart is uiteraard van belang bij het leggen van verbanden tussen de plaatsen die bezocht zullen worden. Een goede keuze is dan de "Geologische Karte der Schweiz" op een schaal van 1:500.000, die is uitgegeven door de "Schweizerische Geologische Kommission" (1980). Bovendien zijn op sommige plaatsen brochures verkrijgbaar, waarin de regionale geologie wordt beschreven. Alle ontsluitingen zijn zonder al te veel moeite te bereiken per auto, kabelbaan of te voet. De excursie begint in het noordoosten van Zwitserland in het molassebekken (Punt H op het kaartje van pag. 55). Hiervandaan worden naar hetzuiden gaande de Helvetische dekbladen van de Santis en de Glarner Alpen beschreven (punten I en J). In het Penninische bereik geeft het profiel over de Simplonpas de opeenstapeling van de kristalIijne dekbladen met hun dunne Mesozoïsche omhulling duidelijk weer (punt K) en in het gebied van Zermatt kunnen de voor oceanische korst typerende ofiolieten, zoals metamorfe basalten (prasiniet) en serpentinieten bezocht worden (punt L).

, , , , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

N. Schelling. (1984). Op excursie in de Zwitserse Alpen. Gea, 17(1), 25–33.