De Val Malenco is een ongeveer noord-zuid verlopend dal in de Italiaanse provincie Sondrio, aan de zuidkant van de Bernina-groep. Het dal mondt bij Sondrio uit in de Valtellina. Zie voor de ligging punt P van het situatiekaartje op pag. 55 en het kaartje op pag. 35. Hoewel de Val Malenco buiten Zwitserland ligt, en dus strikt genomen niet in deze Zwitserse Alpenbeschrijving thuishoort, sluiten de geologie en mineralogie aan bij die van de Zwitserse Penniden. Evenals in het gebied rond Zermatt en Saas in Wallis komen in de Val Malenco en omgeving uitgestrekte ofiolietcomplexen voor. Het meest kenmerkende gesteente van de ofiolieten van Val Malenco is serpent iniet, dat grotendeels uit het groene mineraal serpentijn bestaat.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

H. van Dennebroek. (1984). Demantoïd van Val Malenco. Gea, 17(1), 52–53.