De gesteenten van de aardkorst worden algemeen ingedeeld in drie groepen: stollingsgesteenten, sedimenten en metamorfe gesteenten. De kenmerken waarop de indeling is gebaseerd maken over het algemeen het onderscheid tussen de groepen goed mogelijk. Wel bestaat er bijvoorbeeld in het grensgebied van metamorfe en stollingsgesteenten enige onzekerheid: van vele granietische gesteenten is het veelal helemaal niet zeker of zij een resultaat zijn van hoge metamorfose dan wel een echt stollingsgesteente vertegenwoordigen. Daarnaast kan men zich afvragen in hoeverre een pyroklastisch gesteente een stollingsgesteente is dan wel tot de sedimenten moet worden gerekend. (Een pyroklastisch gesteente is ontstaan door vergruizing van een vast gesteente tijdens een explosieve vulkanische uitbarsting en is als aslagen uit de door de vulkaan uitgestoten gruiswolken neergelegd.)

, , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W.C.P. de Vries. (1984). Metamorfose. Gea, 17(2), 57–67.