Het is algemeen bekend dat de ondergrond in de streek rond Antwerpen rijk is aan fossielhoudende mariene afzettingen uit het Mioceen en Plioceen. In tegenstelling echter tot het Plioceen, dat regelmatig ontsloten wordt als gevolg van grote havenwerken ten noorden van de stad, is het tamelijk moeilijk om geschikte ontsluitingen te vinden van het Mioceen. Dit dagzoomt nl. vooral ten zuiden van de stad en in het stadscentrum zelf. De laatste grote Miocene ontsluitingen dateren dan ook van de aanleg van de "Kleine Ring" (E3-E10) rond Antwerpen, nu toch al meer dan 10 jaar geleden. De laatste jaren echter krijgt men weer regelmatig de kans om het Antwerpse Mioceen te bemonsteren dankzij de aanleg van de pre-metro in het stadscentrum. Bij het uitgraven van de ondergrondse kokers worden nl. grote hoeveelheden Miocene zanden aan de oppervlakte gebracht en naar de rand van de stad gevoerd. Daar worden ze gebruikt als ophogingsmateriaal bij de aanleg van bruggen en wegen. Dergelijke storthopen bieden dikwijls een unieke gelegenheid om op een relatief eenvoudige wijze een representatieve verzameling fossielen uit het Mioceen aan te leggen. Natuurlijk moet men er wel rekening mee houden dat men te doen heeft met geremanieerd materiaal, zodat bijmenging van fossielen uit andere strata kan zijn opgetreden.

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

Th. Backeljau. (1984). Nannofossielen in het Mioceen van Antwerpen. Gea, 17(2), 73–78.